• Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreterden sonra Odanın en yüksek idare amiridir.
  • Genel Sekreterin bulunmadığı zamanlarda, Genel Sekretere ait yetki ve sorumluluğa sahiptir. 
  • Genel Sekreter yardımcılarının birden fazla olması halinde Genel Sekreterliğe hangisinin vekalet edeceği Genel Sekreterin teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. 
Adı Soyadı
Ünvanı Mail Adresi
Dahili No Direkt No
Mümin HAŞİL Genel Sekreter Yrd. muminhasil@satso.org.tr 3006
0264.888.3006
Refik ÖZKORKMAZ Genel Sekreter Yrd. refikozkorkmaz@satso.org.tr 3007 0264.888.3007