Bir müdürün idaresi ile çalışan bu servisin görevleri şunlardır;
 • Odaya gelen ve giden evrakların kaydedilmesi, dağıtılması, dosyalanması ve arşivlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 • Yönetim Kurulu toplantıları öncesinde gündemin hazırlanması ve üyelere duyurulması,
 • Yönetim kurulu dosyasının hazırlanması,
 • Yönetim kurulu kararlarının yazılması ve karar defterine yapıştırılması,
 • Meclis toplantı gündeminin oluşturulması ve üyelere duyurulması,
 • Meclis toplantılarına nezaret edilmesi,
 • Meclis toplantı konuşmalarının deşifre edilmesi,
 • Toplantıya iştirak eden ve etmeyenler hakkında cetveller tutarak muhasebeye intikal ettirilmesi,
 • Odanın telefon iletişiminin sağlanması,
 • Komisyonların sekretaryası,
 • Genç Girişimciler Kurulu sekretaryası,
 • Odanın temizlik, bakım-onarım, iklimlendirme, araçların sevk ve idaresi gibi destek hizmetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi,
 • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.


Adı Soyadı
Ünvanı E-Posta Adresi
Dahili No Direkt No
Gürkan SEZGİN Yazı İşleri Memuru
gurkansezgin@satso.org.tr  3013  0264.888.3013
Arzu ARIK
Yazı İşleri Memuru
arzusemiz@satso.org.tr  3014  0264.888.3014
Çağatay ÇATALBAŞ Evrak Kayıt Memuru
cagataycatalbas@satso.org.tr  3020   0264.888.3020

Yazı İşleri ve Destek Hizmetleri Servisi E-Posta Adresi: yaziisleri@satso.org.tr