Bir müdürün idaresi altında çalışan bu servisin görevleri şunlardır;

 • Üyelere ilişkin yeni kayıt (Şirket kuruluşu ve şahıs firması kurulması), değişiklik(Genel Kurul, hisse devri, adres, yetki değişikliği, Şirket birleşme, Nevi değişikliği, sermaye artırımı, madde tadili) ve kayıt silinme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Tescil edilen ve ilana tabi evrakların Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasının sağlanması,
 • Yayınlanan Ticaret Sicil gazetelerinin ilgili dosyalara kaldırılması,
 • Oda Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen ( Oda kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihale belgesi, yerli istekli belgesi, gazete suret onayı, İB formu, Yetki belgesi vb. ) evrakların verilmesi,
 • Sicil Memurluğunca düzenlenen ( Sicil tasdiknamesi, Tapu Belgesi, İhale belgesi, Gazete suret onayı, vb. ) evrakların verilmesi,
 • Üye kimlik kartlarının hazırlanıp verilmesi,
 • Üye istatistik bilgilerinin düzenlenmesi,
 • Tescile dayanan üye kayıt, silinme ve diğer değişikliklerin yönetim kuruluna sunulması,
 • Yönetim Kurulu sonrası değişiklilere ilişkin kararları kayıtlara geçirilmesi ve üye sicil dosyalarına kaldırılması,
 • Mahkemelerden, İcra Dairelerinden ve diğer resmi kurumlardan gelen yazıların Oda Sicil Müdürlüğü'nce cevaplandırılması.
 • Mahkemelerden, İcra Dairelerinden ve diğer resmi kurumlardan gelen yazıların Ticaret Sicil Memurluğu'nca cevaplandırılması.
 • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Adı Soyadı
Ünvanı E-Posta Adresi
Dahili No Direkt No
İbrahim SERT Müdür ibrahimsert@satso.org.tr 3012 0264.888.3012
M.Akif AKDENİZ
Sicil Müdür Yardımcısı
mehmetakifakdeniz@satso.org.tr
3022 0264.888.3022
Cengiz ÇAVUŞ
Sicil Memuru
cengizcavus@satso.org.trr
3023 0264.888.3023
Cenk KUTAY
Sicil Memuru
cenkkutay@satso.org.tr
3024 0264.888.3024
Senay ÖNENOĞLU
Sicil Memuru
senayonenoglu@satso.org.tr
3025 0264.888.3025
Fatih DALKILIÇ
Sicil Memuru
fatihdalkilic@satso.org.tr
3045 0264.888.3045
Refik ERİŞ Sicil Memuru
refikeris@satso.org.tr 3048 0264.888.3048

Sicil Servisi E-Posta Adresi: sicil@satso.org.tr