Bir müdürün idaresi ile çalışan bu servisin görevleri şunlardır;

  • Odanın üyelerle ve halkla olan ilişkilerinin yürütülmesi,
  • Odaya iletilen sorun ve şikayetlerin araştırılması ve cevaplanması,
  • Odanın yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,
  • Üyelerin ve halkın Odanın hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi,
  • Kurumsal iletişimin sağlanması (tebrik, başsağlığı, kutlama, geçmiş olsun mesajı gibi),
  • Üyeler, medya temsilcileri ve ilgililer ile diyalog kurulması ve onların bilgilendirilmesi,
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan bilgi edinme başvurularının cevaplanması,
  • Yazılı ve görsel basında çıkan oda ile ilgili haberlerin derlenmesi,
  • Kamuoyuna duyurulmasında yarar görülen konuların ve Oda faaliyetlerinin basında yer almasının sağlanması,
  • Yerel ve ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik gelişmelerle ilgili haber bülteni hazırlanması ve internette yayınlanması,
  • Oda yönetimi, komisyonlar ve meslek komiteleri tarafından kurumlara yapılan ziyaretlerin organize edilmesi,
  • Yönetim kurulu başkanının konuşma metinlerinin hazırlanması,
  • Odanın kutlama etkinliklerinin planlanması ve organize edilmesi,
  • Abone olunan dergi vb. yayınların takip edilmesi,
  • Oda kütüphanesinin düzenlenmesi,
  • Odayı ve faaliyetlerini tanıtıcı bülten, broşür, katalog, CD, film vb. yayınların hazırlanmasının koordinasyonu,
  • Yerel medya günlerinin organize edilmesi,
  • Yerli / yabancı heyetlerin ağırlanması,
  • Üyelerin etkinliklerle ilgili bilgilendirmesi,
  • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Derya ÇAKIR
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Dahili Tel : 3026 Direkt:0264.888.3026
Hakan KALMIŞ
Basın ve Halkla İlişkiler Memuru
Dahili Tel : 3027 Direkt:0264.888.3027
Emirhan KOÇ
Basın ve Halkla İlişkiler Memuru
Dahili Tel : 3050Basın ve Halkla İlişkiler Servisi E-Posta Adresi: basinyayin@satso.org.tr