Bir müdürün idaresi altında çalışan Bilgi İşlem Memurunun görevleri şunlardır;

 • Odanın Sistem Yöneticiliğinin yapılması,
 • Oda programındaki verilerin TOBB'a aktarılması,
 • Programdaki SQL Server ile ilgili raporların hazırlanması, yedek alınması ve gerektiğinde geri yüklenmesi,
 • Ticaret portalındaki verilerin oda programındaki verilerle güncellenmesi, 
 • Bilgisayar, yazılım ve teknolojik cihazlar ve uygulamaları konusunda kullanıcılara destek verilmesi,
 • Oda bilgisayarları ve çevre birimlerine ilişkin donanım arızalarının giderilmesi,
 • Bilgisayarlara gerekli programların kurulması,
 • Oda Aidat, Sicil, Muhasebe ve Evrak programlarının yöneticiliğinin yapılması,
 • Meclis Toplantılarının internet üzerinden canlı yayınlanması,
 • Toplantı odasındaki cihazların yönetilmesi,
 • Konferans salonunda, kumanda odasında ve Oda dışında gerçekleştirilen toplantı ve organizasyonlara destek verilmesi,
 • Oda web sitesinin yönetilmesi ve güncellenmesi,
 • Sıra alma makinasının yönetilmesi, 
 • Alınması planlanan bilgi işlem ve teknoloji ürünleri ile ilgili piyasa araştırması yapılması, yönetimin onayıyla temin edilmesi ve kurulumlarının yapılması,
 • Firewall cihazının yönetilmesi,
 • Bilgi işleme ilişkin sarf malzemelerinin temin edilmesi, stokunun tutulması ve birimlere dağıtılması,
 • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Bir Müdürün İdaresi ile çalışan Veri Hazırlama ve İstatistik Memurunun görevleri şunlardır;

 • Yıllık iktisadi raporun hazırlanması,
 • Ekonomik konularda alan araştırması yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • Kadın girişimciler ve genç girişimcilerin etkinliklerinin organize edilmesi ve sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Üye firmaların aylık eğitim planlamasının yapılması ve eğitimlere nezaret edilmesi,
 • ISO 9001-2008'e ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Stratejik planın ve performans programının hazırlanması ve takip edilmesi,
 • KOSGEB Girişimcilik Kurslarının düzenlenmesi,
 • Yönetim Kurulu Başkanının konuşma metinleriyle ilgili veri ve bilgi temin edilmesi ve araştırma yapılması,
 • İktisadi ve sektörel bazdaki istatistik arşivinin tutulması ve güncellenmesi,
 • Ekonomi Dergisi'nin "Bunları Biliyor Musunuz" köşesinin hazırlanması,
 • Abone olunan gazete ve dergilerdeki ekonomik ve sosyal gelişmeler ile alakalı bilgilerin takip edilmesi,
 • Sosyo-ekonomik ve Üye memnuniyet anketi düzenlenmesi
 • 3 aylık periyotlarda ekonomik durum anketlerinin hazırlanması
 • Sosyo-ekonomik raporlar hazırlanması
 • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Adı Soyadı
Ünvanı E-Posta Adresi
Dahili No Direkt No
Bahattin ARICI Bilgi İşlem Memuru bahattinarici@satso.org.tr 3041 0264.888.3041
Hakan İRİS
Bilgi İşlem Memuru
hakaniris@satso.org.tr 3040 0264.888.3040
Ebru KABA Veri Hazırlama ve İstatistik Memuru
ebrukaba@satso.org.tr 3042 0264.888.3042
Duygu AFACAN
Veri Hazırlama ve İstatistik Memuru
duyguafacan@satso.org.tr
3039
0.264.888.3039

Bilgi Planlama Servisi E-Posta Adresi: bilisimplanlama@satso.org.tr