K Türü Yetki Belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler Taşıt Belgelerinde kayıtlı araçları sattıklarında Taşıt Belgelerinden bu araçlarını düşürmek zorundadırlar...

 

Taşıt Düşüm işleminde istenilen evraklar ;

 

1-    Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine konu ile ilgili dilekçe.

2-    Satılan aracın taşıt kartı aslı

3-    Firmanın Taşıt Belgesinin Aslı.

4-    Satılan aracın Noter Satış Sözleşmesinden fotokopi.

K Türü Yetki Belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişiler yeni araç aldıklarında bu araçlarını Taşıt Belgelerine ekleterek araçlarında bulundurmak zorunda oldukları taşıt kartlarını çıkartmak zorundadırlar.

 

Taşıt Ekleme işleminde istenilen evraklar ;

 

1-    Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine konu ile ilgili dilekçe.

2-    Yeni aracın Ruhsat Fotokopisi.Araç muayeneli olacak

3-    Firmaya ait olan Taşıt Belgesinin Aslı

Not: Taşıt kartı çıkarılacak araç başına taşıt kartı ücreti ödenecektir.