KARAR:1
          
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Vergi Müfettişi Zekeriya CESUR tarafından Odamızdan talep ettiği;  agrega olarak adlandırılan 1 no'lu mıcır, 2 no'lu mıcır ve taş tozu (ocak tozu veya kum olarak ta adlandırılan) emtiaların üretim alanından depolama alanına, depolama alanından satış yapılan yere nakliyesine kadar ki fire oranlarının % olarak, üretimi yapılan 1 m3 hazır betonda kullanılan 1 no'lu mıcır, 2 no'lu mıcır, taş tozu ve çimento miktarlarının (beton çeşitleri –C 20, C25, C30 vb.- farklılık gösteriyorsa, çeşitleri itibariyle) kilogram-KG olarak, hazır beton üretiminde 1 no'lu mıcır, 2 no'lu mıcır, taş tozu ve çimento emtialarında fire var ise oranlarının % olarak bildirilmesiyle ilgili 07/12/2012 tarih ve ABG-A-1024/94-26 sayılı yazısı görüşüldü.
             
Sakarya İlimizdeki taşocağı işletmelerinde agrega olarak adlandırılan 1 no'lu mıcır, 2 no'lu mıcır ve taş tozu (ocak tozu veya kum olarak ta adlandırılan) emtiaların üretim alanından depolama alanına, depolama alanından satış yapılan yere nakliyesine kadar ki fire oranlarının % olarak: %8

Üretimi yapılan 1 m3 hazır betonda kullanılan 1 no'lu mıcır, 2 no'lu mıcır, taş tozu ve çimento miktarlarının (beton çeşitleri –C 20, C25, C30 vb.- farklılık gösteriyorsa, çeşitleri itibariyle) kilogram-KG olarak; betonunun mutlak hacmi %70 oranında agrega (kum, çakıl, mıcır) %10 oranında çimento, %20 oranında sudan oluşmaktadır. Gerektiğinde çimento ağırlığının %5'ten fazla olmamak kaydıyla katkı malzemesi ilave edilmektedir. (Betonun yoğunluğu 2.000-2.600 kg/m3 arasıdır.)

Hazır beton üretiminde 1 no'lu mıcır, 2 no'lu mıcır, taş tozu ve çimento emtialarında fire var ise oranlarının % olarak: %8

olarak adı geçen Müfettişliğe bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.07.03.2013.51                  

KARAR:2
         
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü İzleme Daire Başkanlığı'nın, İlimizde mıcır olarak satışı yapılan kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt ve mıcır olarak değerlendirilen diğer kayaçların 2012 yılı satış (TL/Ton) fiyatlarının talep edildiği 11/02/2013 tarih ve 34694 sayılı yazısı görüşüldü.
            
Bazalt ve kalkerden oluşan mıcırın 2012 Yılı ton fiyatının 5,50-TL+K.D.V. (kalsit, dolomit, granit ve andezit mıcır olarak İlimizde değerlendirilen kayaçlar değildir) olarak adı geçen Başkanlığa bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.07.03.2013.51                  

Haber Tarihi : 13/3/2013
Paylaş