KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen, As Tavukçuluk Ltd. Şti.'nin  broiler (etlik piliç) yetiştiriciliğinin bazı aşamalarında meydana gelebilecek olası fire/zayiat oranlarının tespitini talep eden 14.02.2013 tarihli yazısı görüşüldü.   
Konu ile ilgili diğer oda ve borsalardan gelen yazılardaki veriler incelenerek, broiler (etlik piliç) yetiştiriciliğinin bazı aşamalarında meydana gelebilecek olası fire/zayiat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.07.03.2013.49
BROİLER (ETLİK PİLİÇ) YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BAZI AŞAMALARINDA MEYDANA GELEBİLECEK OLASI FİRE/ZAYİAT ORANLARI
1-Civcivlerin kuluçkahaneden kümese nakliyesi esnasında meydana gelebilecek ölüm firesi: % 2 - % 3
2-Civcivden 45-50 günlük yetiştirme döneminde etlik piliç elde edilinceye kadar geçen zaman içerisinde meydana gelebilecek ölüm firesi, bölgeye göre ve infeksiyöz hastalıklarının yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama: % 8 - % 12  
3-Yetiştirme dönemini tamamlayan etlik piliçlerin kesimhaneye nakli esnasında meydana gelebilecek ölüm firesi: % 2 - % 3
4-Broiler yetiştiriciliğinde civcivin etlik piliç halini aldığı 45-50 günlük üretim dönemi sonucunda 1 Kg'lık safi piliç eti elde edilebilmesi için 1 civcivin tüketmesi gereken minimum yem miktarı: 1,8 – 2,2 FCR'ye göre hayvanın genel sağlık durumuna göre değişmektedir.  

KARAR: 2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.03.2013.49

KARAR: 3

Dilek ve temenniler dinlendi.07.03.2013.49

Haber Tarihi : 13/3/2013
Paylaş