KARAR:1
            
Meslek Komitemiz (7.meslekgrubu@satso.org.tr) mail sistemindeki kullanımından kaynaklanan teknik hataların giderilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 13.03.2013.57

KARAR:2                    
          
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.03.2013.57

KARAR:3
          
Dilek ve temenniler dinlendi.13.03.2013.57

Haber Tarihi : 25/3/2013
Paylaş