KARAR:1
  
Genel Sekreterlikçe Meslek Komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesinin 2012/834 Esas sayı  ve 25.01.2013 tarihli,  30/09/2012 tarihi itibariyle 7 yıllık  tecrübeye sahip  bir sevkiyat görevlisinin (kapalı kasa kamyonet sürücüsü) alabileceği ortalama aylık miktarı hakkındaki  yazısı görüşüldü.
  
Dava   konusu   7  yıllık   tecrübeye  sahip   bir   sevkiyat   görevlisinin  (kapalı  kasa kamyonet sürücüsü) 30/09/2012 tarihi itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarı;  aylık net 1.000,00-TL(BinTürkLirası) olarak bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 12.03.2013.49

KARAR:2
                
Sektördeki ekonomik durgunluğu aşmak ticareti geliştirmek adına sektörde uygulanan KDV oranının %8 e çekilmesi hususunda Ticaret Servisimizce TOBB'ye yazı yazılmasına. 12.03.2013.49

KARAR:3
              
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.03.2013.49

KARAR:4
              
Dilek ve temenniler dinlendi.12.03.2013.49

Haber Tarihi : 25/3/2013
Paylaş