KARAR:1        
     
Teknosa Firması tarafından Komitemizce şikâyet ettiğimiz reklamın bazı bölümleri çıkartılarak televizyonlarda gösterilmeye devam etmektedir. Ancak bu durum tüketicilerde reklamın eski halini hatırlatmakta ve böylece Komitemizce şikâyete konu haksız rekabet durumu devam etmektedir.
                 
Odamız Ticaret Servisi'nce konu hakkında daha önce yazdığımız kurumlara tekrardan yazı yazılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.14.03.2013.49   
               
KARAR:2            
   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.03.2013.49

KARAR:3            
               
Dilek ve temenniler dinlendi.14.03.2013.49

Haber Tarihi : 25/3/2013
Paylaş