KARAR:1
 
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 11/03/2013 tarih 722 sayı, 21/03/2013 tarih ve 986 sayı
yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite Başkan Yardımcısı İsmail BAŞAVCI ile Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.28.03.2013.51                  
                   
KARAR:2
                   
İlimizdeki organize sanayi bölgelerindeki arsaların kamulaştırmalarındaki bilirkişilerin Odamız emlak komisyoncularından görevlendirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 28.03.2013.51                  
                   
KARAR:3    
                   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28.03.2013.51         
                   
KARAR:4
 
Dilek ve temenniler dinlendi.28.03.2013.51          
Haber Tarihi : 3/4/2013
Paylaş