KARAR:1

Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Vergi Mahkemesi (Hakim Cem DERİN-120505)'nin, Davacı Gökoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2010 Yılı için 3 kat vergi ziyaı cezalı olarak tarh edilen kurumlar vergisi kaldırılması istemiyle Pamukova Mal Müdürlüğü'ne karşı açılan davada alınan karar gereği Sakarya İli Pamukova İlçesi'nde inşaat malzemeleri ve nalburiye-hırdavat ürünlerinin satışını yapan bir işletmenin 2010 Yılında 3.112.820,51-TL tutarında emtia alımı, il-ilçe içinde veya civar illere 3.561.469,95-TL tutarında emtia satışı yapması halinde tahminen ne kadar tutarda nakliye gideri olabileceğini talep eden 2012/642 Esas no'lu yazısı görüşüldü.

Mükellefin, Sakarya'nın 50 kilometre uzaklığındaki Pamukova İlçesi'nde olması göz önünde bulundurularak ve satılan malların havaleli yükte fazla hacim kaplaması da göz önünde bulundurularak  ortalama 60 ila 70 bin Türk Lirası nakliye gideri olabileceği Komitemizce tahmin edilmektedir.11.04.2013.50   

KARAR:2
           
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.04.2013.50         

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.11.04.2013.50

     

Haber Tarihi : 19/4/2013
Paylaş