KARAR:1
       
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün,  İlimizdeki madenlerde satışı yapılan mermer, traverten, granit, andezit bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşların (kaynak taşı, İgnimbirit, Oniks v.b.)  cinsine, rengine, işlenmiş veya blok olarak iç piyasaya ve/veya yurt dışına satışlarına göre 2012 yılı satış (TL/Ton veya TL/m3) fiyatlarının talep edildiği 26/03/2013 tarih ve 39118-750113 sayılı yazısı görüşüldü.

Mermer 190 Dolar yurtdışı, 250,00-TL+K.D.V. yurtiçi (TL/Ton), traverten 200 Dolar Yurtdışı, 300,00-TL++K.D.V. yurtiçi (TL/Ton) 2012 Yılı ton fiyatları olarak adı geçen Başkanlığa bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.  (Granit malzeme olarak bölgemizde çıkmayıp, alış ve satış fiyatları arasında desen ve rengine göre çok farklılıklar göstermektedir. Bazalt, andazit ve  Oniks v.b taşları bölgemizde bulunmamaktadır.)02.05.2013.54

KARAR:2
            
Meslek Komitemizin 2009-2013 dönemi   çalışmaları değerlendirildi, alışmalarımıza katkıda bulunan Yönetim Kurulumuza ve Meclis Başkanımıza teşekkürlerimizi sunar, bundan  sonra seçilecek  komite, meclis üyelerimize ve yönetim kurulu üyelerimize şimdiden başarılar  dileriz. 02.05.2013.54

KARAR:3

Yönetim Kurulumuzca Meslek Komitemize havale edilen Sakarya Hafriyatçılar ve İş Makinaları Derneği (SAHİMDER) Başkanlığı'nın, K.1 belgesi mağduriyeti hakkında 15/03/2013 tarihli yazısına istinaden  Odamız Ticaret (K Belgesi) Servisince yapılan araştırma K Belgeleri yetkilisi Selman YILDIZ tarafından Komite üyelerimize bilgi verildi.
             
Tebligatın kanuni olarak yapıldığından Odamızca herhangi bir işlem yapılamayacağı hususunun Ticaret (K Belgesi) Servisince ilgiliye yazılı olarak  bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.02.05.2013.54

Haber Tarihi : 15/5/2013
Paylaş