KARAR:1
             
Meslek Komitemiz aylık olağan toplantılarını her ayın ilk haftasının Çarşamba günü saat:15.00 olarak belirlemiştir.27.05.2013.01

KARAR:2                    
          
15 Haziran 2013 Cumartesi Günü Saat:9:00 ila 11.00 saatleri arasında, SATSO Sosyal Tesislerinde Meslek Grubu Üyelerimize, Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanımızın da teşrifleriyle,  davetiye basımının Komite üyelerimizce karşılanmak üzere,  2009-2013  döneminde görev almış meslek komite üyelerimize Odamızca hazırlanacak plaket takdimli kahvaltılı grup toplantısı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.27.05.2013.55

KARAR:3                  
          
Meslek Komitemizin çalışma usul ve esasları genel hatlarıyla belirlenmiş ve Haziran/2013 Ayı toplantı hazırlıkları görüşülmüştür.27.05.2013.55

Haber Tarihi : 3/6/2013
Paylaş