KARAR:1

Meslek Komitemizin çalışma usul ve esasları hakkında karşılıklı görüşmelerle ilkeler belirlendi, karara bağlandı. 04.06.2013.01

KARAR:2

Meslek  Komitemizin  2013 yılı  aylık  toplantılarının,  her  ayın  meclis toplantısı öncesindeki haftanın Cuma günlerinde saat 15:00'da yapılmasına.04.06.2013.01

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.06.2013.01

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.04.06.2013.01

Haber Tarihi : 12/6/2013
Paylaş