KARAR:1

SATSO'nun sigorta ile ilgili açacağı ihalelerde meslek komite üyeleri teklif vermeme kararı almıştır. Bu hususun yönetim kurulumuza arzına.07.06.2013.01 

KARAR:2

Sigorta acentelerine meslekte birlik ve beraberlik adına, 11 Haziran 2013 Salı günü saat:19:30'da Tuna Tan tesislerinde bir yemek düzenlenmesi teklifimizin yönetim kurulumuza arzına.07.06.2013.01 

KARAR:3

Sigorta acentelerinden gelen talepler üzerine yapılan araştırmalar sonucu sigorta acentelerinin maliyetlerini düşürmek adına en uygun teklifi veren MNG  Kargo ile anlaşma yapılmasına.07.06.2013.01
  
KARAR:4

İşyeri risk değerlendirme firmaları ile görüşme yapılmasına karar verildi.07.06.2013.01

KARAR:5

Sakarya'daki ticaretin geliştirilmesi ile ilgili  sigorta acentelerimizi koruma odaklı hazırlayacağımız anket formunun Odamızın ilk meclis toplantısında meclis üyelerimize sunulması teklifimizin yönetim kurulumuza arzına.07.06.2013.01
  
KARAR:6

Komite toplantılarımıza sigorta acentelerinin dönem dönem davet edilmesine karar verilmiştir.07.06.2013.01
 
KARAR:7

Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Erdinç Cesur'un dönem dönem komite toplantılarına davet edilerek sigortacılıkla ilgili gelişmeler hakkında bilgi alınmasına.07.06.2013.01 

KARAR:8

Komite toplantılarımızın her ayın 3. haftasının Cuma günü saat:10.00'da yapılmasına.07.06.2013.01

KARAR:9

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.06.2013.01

KARAR:10

Dilek ve temenniler dinlendi.07.06.2013.01

Haber Tarihi : 12/6/2013
Paylaş