17.Meslek Komitesi 13 Haziran 2013 Perşembe Günü Toplantı Kararları

KARAR:1
            
Meslek Komitemiz aylık olağan toplantılarını her ayın son haftasının Salı günü saat:16.00 olarak belirlemiştir.13.06.2013.01
           
KARAR:2
           
Meslek Komitemizin bundan sonraki Temmuz toplantısını yedek üyelerimiz ile birlikte yapılmasına ve diğer toplantılarına ise Komitemizce belirlenecek alt grup temsilcisi üyelerin katılımlarıyla aylık olağan toplantılarını yapması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13.06.2013.01
           
KARAR:3                  
           
Meslek Komitemizin çalışma usul ve esasları genel hatlarıyla belirlenmiş ve karara bağlanmıştır.13.06.2013.01
           
KARAR:4
           
Mesleki sorunlar tartışıldı.13.06.2013.01
           
KARAR: 5
           
Dilek ve temenniler dinlendi.13.06.2013.01

 

21.06.2013
Copyrigt © 2018 SATSO
İş İlanları Sakarya