KARAR: 1
A.B. Kırsal Kalkınma Fonlarından yararlanabilmek için neler yapılabilir konusunda araştırma yapılması ve bu konuda uzman olan bir kişiyi sunum ve bilgilendirme yapmak üzere Oda' mıza davet edilmesine. Ayrıca yapılacak olan toplantıya 4 üncü meslek grubu ve diğer ilgili meslek grubu üyelerinin katılımının sağlanması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.
KARAR: 2
Meslek Komite toplantılarını, her ayın ilk Salı günü yapılmasına.
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.
Haber Tarihi : 26/8/2009
Paylaş