KARAR:1
                    
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 13/05/2013 tarih 2174 sayı, T.C.K.K.K.1'nci Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı'nın 24/04/2013 tarih ve 30073939-4220-261-13 sayı, ile S.S.Sakarya Erenler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin  05/06/2013 tarih ve 2013/251 sayılı yazıları  görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen kurumlara bildirilmesine.19.06.2013.02
                     
KARAR:2
                    
Komitemize havale edilen T.C.Geyve Kaymakamlığı İlçe Malmüdürlüğü'nün 10/05/2013 tarih 43777537-54040200078/311 sayılı
yazısı görüşüldü.
                    
Meslek Komite Üyemiz Murat ATALAY tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.19.06.2013.02
                     
KARAR:3
                    
Komitemize havale edilen T.C.İçişleri Bakanlığı Kontrolörlüğü'nün 17/05/2013 tarih ve 105/17-24, 130/18-24 sayılı
yazısı görüşüldü.
                    
Talep edilen geriye dökük bilgiler Komitemizin bilgi ve deneyimi dışında olduğundan tespitler yapılamamıştır, SPK lisanslı firmalardan görüş alınabileceğinin adıgeçen kuruma yazıyla bildirilmesine.19.06.2013.02  
                  
KARAR:4
                  
Oda arsamızın bulunduğu parsellerde imar planı kesinleştiğinden, Oda hizmet binamızın etrafında bulunan (ekte tapu fotokopileri sunulan) 2 Pafta 389 parselde kayıtlı 1.600m2,  2 Pafta, 390 Parsel, 11.600m2 (2/3'ü), 2 Pafta 436 Ada 6.050m2, 2 Pafta 440 Parsel, 7.200m2'sinin 2.060m2'sinin arsaların değer tespitlerinin Adapazarı Emlak Komisyoncuları Odası Başkanlığı'ndan ve Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulmasına, Yönetim Kurulumuzca SPK lisanslı firmalardan herhangi birini değer tespiti yaptırılarak ekspertiz raporu hazırlatılmasına, ayrıca Odamız 18.Meslek Komitesi Meclis Üyesi Adem ÇALIŞKAN (Çalışkan Harita) Firmasına satın almayı düşündüğümüz arsaların imar durumlarıyla ilgili çalışması yaptırılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.19.06.2013.02 
                 
KARAR:5
                
Meslek Komitemizce Adapazarı Tapu Müdürlüğü'nün ziyaret edilmesine. 19.06.2013.02 
                
KARAR:6
                
Meslek Komitemizce ileriki aylarda sanayi dışı yatırım alanlarında ruhsat alımıyla ilgili sıkıntıları gidermeye yönelik ziyaret etmeyi planladığımız Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ziyaretlerimiz öncesi Meclis Üyemiz Abdurrahman ÇAKAR'ın Temmuz ayı Komitemize davet edilmesine.19.06.2013.02 
              
KARAR: 7
              
Komite Başkan Yardımcımız Nejla AYDIN tarafından güzellik salonu ve kuaför azami fiyat tarifeleriyle ilgili çalışma yapmasına.19.06.2013.02 

KARAR: 8

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tespit ettiği ithalat kalemlerimizden ilk 150'sinin hangilerinin İlimizde üretilebileceğine yönelik araştırma yapılarak sonrasında Odamız bir ”ÇALIŞTAY” düzenlenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.19.06.2013.02 

Haber Tarihi : 26/6/2013
Paylaş