KARAR:1 
                       
Meslek komitesi aylık olağan toplantılarımızın her ayın son Pazartesi (Meclis toplantısından önceki)  günü  saat:14.00'te yapılmasının oy birliği ile kabulüne.20.06.2013.01

KARAR: 2  
Meslek grubu üyelerimizin katılımlarıyla  sorunların görüşüleceği, karşılıklı görüş alış-verişinde bulunacağı tanışma ve kaynaşma toplantımızın, Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonu'nda, 19 Ağustos 2013 Pazartesi Günü Saat:15.00'te yapılmasına, Meslek Grubu üyelerimize Bilgi İşlem servisi tarafından toplantı saati ve yeri konusunu cep telefonlarına sms mesaj ve e-mail yolu ile  bilgi mesajlarının gönderilmesine, salon  tahsisi ile katılımcılara sunulacak içecek ve ikramların Komite Bütçemizden karşılanması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.20.06.2013.01
       
KARAR:3   
           
Meslek Komitemizin çalışma usul ve esasları hakkında karşılıklı görüşmelerle ilkeler  belirlendi, karara bağlandı.20.06.2013.01
                       
KARAR:4             
                       
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.06.2013.01

KARAR:5                                
                       
Dilek ve temenniler dinlendi.20.06.2013.01                    

Haber Tarihi : 26/6/2013
Paylaş