KARAR:1
                    
Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen, K.K.K.1.Ana Bakım Merkezi Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı'nın, ihale yükümlülüğünü yerine getirmeyen Meslek Grubumuz üyesi Lütfi SALKIM –AHSEN TİCARET VE SANAYİ- firması hakkında disiplin cezası uygulanmasını talep ettiği  16.04.2013 tarih ve 15057982-4190-1380-13 sayılı yazısı görüşüldü.

K.K.K. 1.Ana Bakım Merkezi Komutanlığı İhale komisyon Başkanlığı (yazımızda Kurum olarak adlandırılacaktır), Lütfi Salkım-Ahsen Ticaret Ve Sanayi (Yazımızda Üye olarak adlandırılacaktır). Kurumun yazısında, üyenin taahhüdünü yerine getirmediği ve bu nedenle T.O.B.B. Disiplin kurulu yönetmeliğine göre disiplin cezası verilmesi talebi görülmüştür.
Üye ile yapmış olduğumuz görüşmede, üyenin ilgili kuruma söz konusu mal alımı ile ilgili olarak teklif ettiği ürünün numunesini verdiği,vermiş olduğu numune ile ilgili olarak fiyat teklifi vermiş olduğunu beyan etmiştir. Söz konusu alım ile ilgili olarak kurum üyeyi sözleşmeye davet etmiştir.Üye sözleşmeyi imzalamadan önce, kurumun ilgili kullanıcı birimine uğrayarak vermiş olduğu numunesinin kabul edilip edilmeyeceğini sözlü olarak sormuştur.Kurumun teknik biriminin,üyemize cevabında üyenin vermiş olduğu numunenin istedikleri özellikte olmadığını bu nedenle de vermiş olduğu numuneyi teslim etmesi durumunda kabul görmeyeceğini sözlü olarak beyan etmişlerdir.Üyemize başka bir marka model ürün getirmesi durumunda tekrar değerlendirebilecekleri belirtilmiştir.Ancak ihale aşamasında fiyatlar verildiğinden, fiyatlarda da herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu olmadığından dolayı üye,vermiş olduğu numunesini geri alarak,kurumun satın alma birimine sözlü olarak durumu anlatıp,sözleşme imzalayamayacağını beyan etmiştir.Üye sözleşme imzalayıp imzalamama konusunda ilgili kanunlar çerçevesinde serbesttir.

Kurumun talebinde belirtildiği üzere, üyenin taahhüdünü yerine getirmediği belirtilmiştir. Komite olarak görüşümüz, incelediğimiz kanunlar ve esaslar çerçevesinde taahhüdün yerine getirilmediği eyleminin gerçekleşmesi için ortada bir taahhüt olması gerektiğidir.Taahhüt olması için ise bir sözleşmenin taraflarca imzalanıp yürürlükte olması gerekmektedir.İmzalanan bir sözleşme olmadığına göre ortada bir taahhüt olmadığı açıkça görülmektedir.
Ayrıca, T.O.B.B. Disiplin yönetmeliği incelendiğinde, Üyemiz ile kurum arasında gerçekleşen fiyat teklifi hususu ve üyemizin yapmış olduğu eylemler ile ilgili herhangi bir ceza gerektiren husus olmadığı açıkça görülmüştür.
Ancak sözkonusu mal alımı  Kamu İhale  Kanunu çerçevesinde yapıldığından dolayı,kamu ihale kanunu ve kurumunu ilgilendiren hususlar olabilir.Bu hususlarda Odamızı ve Odamıza bağlı olan komitemizi  ilgilendiren hususlar değildir.
İlgili kuruma bir yazı yazılarak üyenin taahhüdünü yerine getirmediğini ispatlayan bir belge/belgelerin var ise istenmesi hususunun yönetim kuruluna arz edilmesine karar verilmiştir.07/06/2013.01
                   
KARAR:2
       
Meslek  Komitemizin  2013 yılı  aylık olağan toplantılarının,  her  ayın  2'nci haftasının Cuma günlerinde saat 16:00'da yapılmasına. 07/06/2013.01
                   
KARAR:3
                  
Meslek Komitemizin yedek üyeleri ve Komitemizce belirlenecek üyelerin
katılımlarıyla aylık olağan toplantılarını yapması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 07/06/2013.01
                   
KARAR:4
                 
Komite toplantıları öncesi,  meslek  grubu  üyelerimize  komite  toplantısında
gündeme alınıp tartışılmasını istedikleri konuların  iletilmesi için mail gönderimi uygulaması teklifimizin  Yönetim Kurulumuza arzına. 07/06/2013.01
                   
KARAR:5
                  
Meslek Komite üyelerimizce grubumuz üyelerini iletişim bilgilerinin güncellenmesi amacıyla periyodik aralıklarla ziyaret edilmesine. 07/06/2013.01
                  
KARAR:6
                  
Komitemiz alt grubu olan Medikal firmaların sorunlarının görüşülerek çözüm önerileri bulmaya ve dernekleşme konusuyla ilgili olarak 05 Temmuz 2013 Cuma saat:15.00'te, Odamız Yeni Meclis Salonu'nda bir toplantı düzenlenmesine, Meslek Grubu üyelerimize Bilgi işlem servisi tarafından toplantının tarihi ve yeri konusunu cep telefonlarına mesaj ve e-mail yolu ile  bilgilendirilmesine, Salon tahsisi ile katılımcılara sunulacak içecek ve ikramların Komite Bütçemizden karşılanması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 07.06.2013.01
             
KARAR:7
           
“15.meslekgrubu@satso.org.tr” adresinin aktif haline getirilmesi hususunun Yönetim Kurulumuza arzına.07.06.2013.01
            
KARAR:8
          
“meslekkomitesi.org.tr.”  adresinin satın alınarak her meslek komitesi için web sitesi oluşturulabilmesi altyapısının hazırlanması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 07.06.2013.01
            
KARAR:9
            
Komite Üyelerimiz tarafından, meslek grubumuza bağlı üyelerin  kamu kurumlarıyla yapılan işler ve tahsilatlarda yaşanan sıkıntı ve sorunlarla ilgili olarak hazırlanacak raporun bir sonraki Komite toplantısında görüşülmesine. 07.06.2013.01
           
KARAR: 10

Meslek Komitemizin çalışma usul ve esasları hakkında karşılıklı görüşmelerle ilkeler belirlendi, karara bağlandı. 07.06.2013.01
            
KARAR: 11

Dilek ve temenniler dinlendi. 07.06.2013.01

Haber Tarihi : 26/6/2013
Paylaş