KARAR:1

Meslek Komite toplantı tarihi olarak  meclis toplantılarından  önceki  Perşembe
günü saat:15.00 şeklinde belirlenmesine.20.06.2013.01

KARAR: 2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.06.2013.01

KARAR: 3

Dilek ve temenniler dinlendi.20.06.2013.01

Haber Tarihi : 26/6/2013
Paylaş