KARAR:1

İlimizdeki bilişim sektöründeki firmalara yönelik olarak  03 Temmuz 2013 Çarşamba  10.00-12.00 saatleri arasında  sosyal sorumluluk projesi kapsamında Microsoft eğitimi düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Eğitimde global anlamda Microsoft ürün ailesi kapsamında dikkat edilmesi gereken konular ile sektörün sıkıntıları ve gelişen yeni teknolojik ürünler ve bu ürünlerin Sakarya'ya yansıması katılımcılara aktarılacaktır.

Bu sebeple; Odamız toplantı salonunun belirlenen tarih ve saatte meslek grubumuza tahsisi, eğitimcilere ikram hizmetleri ile eğitimin grup üyelerimize e-mail yoluyla ve Oda web sayfamızda duyurulması hususlarında müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.21.06.2013.01

KARAR: 2
Dilek ve temenniler dinlendi.21.06.2013.01

Haber Tarihi : 3/7/2013
Paylaş