KARAR:1
                      
Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 13/06/2013 tarih ve 2006/268 Esas Sayılı inşaat işçisi kazanç tespiti konulu  yazısı görüşüldü.
 
Adı geçen mahkemeye inşaat işçisi günlük kazancı olarak  50 TL ve ayda  22 gün  olarak (ayda ortalama 30 günden  4 Pazar gününün ve yağmur hastalık vb. durumların düşülmesi ile ) gelir getiren bir inşaat işinde çalışabileceğinin bildirilmesine.04.07.2013.02

KARAR:2
         
Komitemize havale edilen Vergi Denetim Kurulu Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nın 18/06/2013 tarih ve AGB-A658/86-51 sayılı 2010 ve 2011 yıllarında Sakarya Karasu bölgesinde inşaat müteahhitliği faaliyetlerinde asgari brüt karlılık oranının tespiti  konulu yazısı görüşüldü.
        
Adı geçen kuruma ; “ Bir müteahhidin mevcut piyasa koşullarındaki değişkenler sebebi ile  (işçilik ücretleri, inşaat hammadde fiyatları,  arsa bedeli vb.) kar edebileceği gibi zarar edebileceği bu sebeple sektörde brüt karlılık oranının komitemizce tespit  edilemeyeceğinin” bildirilmesine.04.07.2013.02

KARAR:3
                       
Bir sonraki toplantı tarihinin 29 Ağustos 2013 Perşembe saat: 16.00 olarak belirlenmesine.04.07.2013.02

Haber Tarihi : 10/7/2013
Paylaş