KARAR:1
Meslek komite toplantılarımızın her ayın  2. Çarşamba günü  saat:17.00 ‘de yapılmasının oy birliği ile kabulüne.03.07.2013.01

KARAR:2
İlimizdeki OSB' lere yapılacak yeni yatımların  çevreye duyarlı olabilmesi adına mutlaka OSB dernekleri ve Odamız Çevre Komisyonunun görüşleri alınması hususunun yönetim kuruluna arzına.03.07.2013.01

KARAR:3
OSB'lerde emlak vergileri belediyelerce toplanmaktadır. Oysa ki OSB lere belediyelerin katkısı bulunmamaktadır. Bu vergilerin belediyelerce toplanmadan OSB'lere geri dönüşümü olması için bir  düzenleme getirilmesi hususunda Odamız hukuk müşavirliğinde yapılacak araştırmanın TOBB ‘ne iletilmesinin yönetim kurulumuza arzına.03.07.2013.01

KARAR:4
Özellikle Dörtyol sanayi bölgesinde konuşlanmış küçük ölçekli sanayicilerimiz  bu bölgenin durumundan dolayı  büyüyememektedirler.

Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda Arifiye- Akyazı güzergahında küçük ölçekli sanayicilerimize yönelik küçük ihtisas sanayi bölgeleri oluşturulması hususunda çalışma yapılmasının yönetim kurulumuza arzına.03.07.2013.01

KARAR:5
Bir sonraki toplantımızda Odamız Sanayi Servisince ilimiz sanayi haritası konusunda projeksiyonda  sunum yapılmasının  yönetim kurulumuza arzına.03.07.2013.01

Haber Tarihi : 10/7/2013
Paylaş