KARAR:1
           
Üyelerimizden, İlimizde son zamanlarda çok sayıda sahte çek olduğunu yönünde
Komitemize yoğun şikayetler  gelmektedir.
            
Odamızca üyelerimizin mağdur olmamaları açısından toplu e-mail yoluyla duyuru yapılarak uyarılmaları teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.03/07/2013.03

          
KARAR:2                    
          
Meslek Grubu Üyelerimize yönelik olarak 15 Haziran 2013 Cumartesi Günü, SATSO Sosyal Tesislerinde yaptığımız kahvaltılı grup toplantısının genel bir değerlendirmesi yapıldı.görüşüldü.03.07.2013.03

          
KARAR:3                  
          
Yürürlükteki Çek Kanunu'nun ödemelerde büyük sıkıntılara sebebiyet verdiği bu yüzden cezai yaptırımların arttırılması yönünde Odamız Hukuk Müşavirliği'nce çalışma yapılarak Yönetim Kurulumuzca uygun görülmesi durumunda da Odamız Ticaret Servisince ilgili mercilerle gerekli yazışmaların yapılması hususunun Yönetim Kurulumuza arzına. 03.07.2013.03

KARAR:4       
         
Dilek ve temenniler dinlendi.03.07.2013.03

Haber Tarihi : 10/7/2013
Paylaş