KARAR:1
        
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/319 Esas sayı ve 07/05/2013 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  Yunus Market İşletmeleri A.Ş. işyerinde, 01/07/2001 tarihi ile 10/12/2012 tarihine kadar reyon ve teknik servis elemanı olarak çalışan bir kişinin alabileceği  ücret hususu görüşüldü.
       
Market işyerinde, 01/07/2001 tarihi ile 10/12/2012 tarihine kadar reyon ve teknik servis elemanı olarak çalışan bir kişinin alabileceği ücretin, yürürlükteki asgari ücreti olabileceğinin adıgeçen Mahkemeye bildirilmesine.04.07.2013.01
                    
KARAR:2
         
Meslek  Komitemizin  2013 yılı  aylık olağan toplantılarının,  her  ayın  1'inci haftasının cuma günlerinde saat 11:00'de yapılmasına.04.07.2013.01
                    
KARAR:3
                    
Özellikle toptan ve perakende gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden gelen vaki taleplerinden, pazarlama elemanı, satış elemanı, kasiyer, plasiyer gibi elemanlara  aşırı ihtiyaç duyulduğu ve ihtiyacın çözümüne yönelik olarak, grubumuzdaki toptancı ile perakendeciler üyelerimize elaman ihtiyacı anketi hazırlanarak, ön talep toplanılmasına ve  Odamız ile Çalışma ve İş Bulma Kurumu Sakarya İl Müdürlüğü'nce UMEM projesi kapsamında tespit edilen meslekler hakkında iş garantili kurslar düzenlenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.04.07.2013.01
         
KARAR:4
                      
Uluyol, Cadde, TOPÇA, E-5 Yan Yol ve civarında internet hizmetlerinde sıkıntıların yaşandığı ve bu sorunun çözümüne yönelik ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.04.07.2013.01
                     
KARAR:5
                     
İlimizdeki fahri trafik müfettişlerince kesilen trafik ceza makbuzlarının arkasına fotoğraflar konularak ispatlanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına.04.07.2013.01
         
KARAR:6
                    
Dilek ve temenniler dinlendi.04.07.2013.01
Haber Tarihi : 10/7/2013
Paylaş