KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya  İş Mahkemesi'nin 2012/490 Esas sayı  ve 14/05/2013 tarihli  yazısı ile talep ettiği,  8 senelik tecrübeye sahip beton pompa operatörü yardımcısının  2012 Nisan Ayı itibariyle alabileceği  aylık  miktarı hususu görüşüldü.

2012 Nisan Ayı itibariyle 8 yıllık tecrübeye sahip beton pompa operatörü yardımcısının alabileceği aylık miktarının, belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücreti alabileceğini adıgeçen Mahkemeye bildirilmesine.04.07.2013.02

KARAR:2                   
          
Komite toplantıları öncesi,  meslek  grubu  üyelerimize  komite  toplantısında
gündeme alınıp tartışılmasını istedikleri konuların  iletilmesi için mail gönderimi uygulaması teklifimizin  Yönetim Kurulumuza arzına. 04.07.2013.02
         
KARAR:3
          
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.07.2013.02 
           
KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.04.07.2013.02

Haber Tarihi : 10/7/2013
Paylaş