KARAR:1
     
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin 2012/503 Esas Sayı ve 28/03/2013 - 09/05/2013 ve 27/06/2013 (tekit) tarihli yazısı ile talep ettiği, 1996–2012  yılları arasında petrol ofisinde pompacı olarak çalışan bir işçinin 2012 yılında ne kadar ücret alabileceği hususu görüşüldü.
    
Dava konusu 1996–2012  yılları arasında petrol ofisinde pompacı olarak çalışan bir  işçinin 2012 yılında alabileceği ücretin, 2012 tarihi itibariyle yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.09.07.2013.02
                
KARAR:2
                
Meslek Komitemiz aylık olağan toplantılarını her ayın ilk haftasının Perşembe günü saat:11.00 olarak belirlemiştir. 09.07.2013.02
               
KARAR:3
               
Meslek Grubu Üyelerimize yönelik olarak 06 Haziran 2013 Perşembe Günü, Tuna TAN'da, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda uzman personelin katılımıyla yaptığımız tanışma ve kaynaşma yemeği toplantısı değerlendirilmiştir. 09.07.2013.02
               
KARAR:4
               
Meslek Komitemizin yedek üyeleri ve Komitemizce belirlenecek üyelerin katılımlarıyla aylık olağan toplantılarını yapması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 09.07.2013.02
               
KARAR:5
           
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Vergi Müfettişi Beytullah ÖZKAN tarafından Odamızdan talep ettiği;  perakende kömür ticareti faaliyetlerinde tüketiciye adresinde teslim edilmek üzere yapılan satışlarda uygulanan brüt karlılık oranlarının asgari ve azami oranlarının bildirilmesiyle ilgili 03/07/2013 tarih ve ABG-A-1018/94-50 sayılı yazısı görüşüldü.

Perakende kömür ticareti faaliyetlerinde tüketiciye adresinde teslim edilmek üzere yapılan satışlarda uygulanan brüt karlılık oranları, nakliye- taşıma hizmetine ve piyasa şartlarına göre değişmekte, bu oranının da ortalama  %10 ila %30 arasında olabileceğinin  adı geçen Müfettişliğe bildirilmesine. 09.07.2013.02
            
KARAR:6
            
İş-Kur Sakarya İl Müdürü  Tekin KAYA tarafından, Komite üyelerimize yeni işe alınacak ve ek istihdam artışı sağlayacaklara yönelik verilecek destekler anlatıldı.
          
Sözkonusu desteklerden üyelerimizin, Oda web sayfamız ile Oda dergimiz aracılığıyla haberdar edilmelerine. 09.07.2013.02

Haber Tarihi : 17/7/2013
Paylaş