KARAR:1
               
T.C.Sakarya İş Mahkemesi'nin, Komitemize havale edilen 05.06.2013 tarih ve 2013/459 Esas sayılı ile yaklaşık 9 yıllık bir tecrübeye sahip Sakarya'da bulunan büyük bir markette 10.06.2004 tarihinden beri satış temsilcisi olarak çalışan bir kişinin alabileceği ücretin hakkındaki yazısı görüşüldü.
              
Söz konusu mahkemeye talep edilen ücret olarak yürürlükteki asgari ücret olarak bildirilmesine.12/07/2013.02
  
KARAR:2
  
Kredi Garanti Fonu (KGF) Sakarya Şube Müdürü Göksel GÜLEN, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Sakarya Yatırım Destek Ofisi'nden Uzman Abdulmuttalip PEKER ve KOSGEB Sakarya İl Müdürlüğü'nden KOBİ Danışmanı Arif ERCAN tarafından komite üyelerimize yönelik kurumlarınca verdikleri destek ve hizmetler hakkında genel bilgilendirmelerde bulunulmuştur.12/07/2013.02           
             
KARAR:3
 
Yönetim Kurulumuz tarafından Komitemize havale edilen, T.O.B.B.'un, Odamızca 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'nun uygulamasının ertelenmesi talebimizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletildiğine dair cevabi yazısı görüşüldü.
              
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına.12/07/2013.02
 
KARAR:4
 
Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen, T.O.B.B.'un, Teknosa Firması tarafından Komitemizce daha önceden şikâyet ettiğimiz reklamın bazı bölümlerinin çıkartılarak televizyonlarda gösterilmeye devam ettiği ancak bu durum tüketicilerde reklamın eski halini hatırlatmakta ve böylece Komitemizce şikâyete konu haksız rekabet durumu devam ettiğiyle alakalı talebimizin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletildiğine dair cevabi yazısı görüşüldü.
             
Malumat hasıl olduğuna, dosyasına. 12/07/2013.02
 
KARAR:5       
 
Komitemizin bundan sonraki toplantılarının yedek üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmesine.12/07/2013.02    
             
KARAR:6            
             
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12/07/2013.02
             
KARAR:7            
             
Dilek ve temenniler dinlendi.12/07/2013.02
Haber Tarihi : 17/7/2013
Paylaş