KARAR:1 

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/04/2013 ve 09/07/2013 (tekid) tarih ve 2013/187 Esas sayılı yazısı ile Odamızdan talep ettiği iş akdinin fesih tarihi (01/09/2011) itibariyle bir işçinin alabileceği ücretinin tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
           
Dava  konusu  yaklaşık 50 yaşında ve 26 yıllık bir kıdeme sahip ağaç işlerinde çalışan bir işçinin 01/09/2011 tarihi itibariyle alabileceği ücretin, o tarihteki yürürlükteki asgari ücret olarak bildirilmesine.29.07.2013.02

KARAR:2  

26.Meslek Komitesinin İlimiz merkezine yakın orta ölçekli mobilya ve/veya yan sanayi sitesine ilgili olarak, ortak hareket tarzı belirlemek amacıyla Odamız 8'nci Meslek Komitesi ve Komitemizin katılımlarıyla müşterek komite toplantısı yapmak istemeleri teklifi Komitemizce de uygun görülmüştür.29.07.2013.02

KARAR:3   

Meslek grubumuz üyelerine yönelik 19 Ağustos'taki toplantımızın ertelenerek 27 Ağustos  2013 Salı Günü Saat:15.00'te, Ali COŞKUN Konferans Salonunda yapılmasına ve o toplantıda, toplantı gündemi, usul–esasları ve hazırlıklarının görüşüleceği Komite Toplantımızın da 19 Ağustos 2013 Pazartesi Günü Saat:16.00'da yapılması teklifimizin  Yönetim Kurulumuza arzına.29.07.2013.02    
                       
KARAR:4             
                       
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29.07.2013.02    

KARAR:5                                
                       
Dilek ve temenniler dinlendi.29.07.2013.02                         

Haber Tarihi : 31/7/2013
Paylaş