KARAR:1
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen TOBB'un, 08 Haziran 2013 Tarihli ve 28671 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Ulusal Kırmızı Et Konseyi” Yönetmeliğiyle ilgili 10/06/2013 tarih ve 13395 sayılı yazısı, Meslek Komitemizce görüşüldü ve değerlendirildi.27.07.2013.03

KARAR:2
Tarım ve Hayvancılıkla ilgili Odamız meslek komitelerinin arazilerin doğru kullanımı başta olmak üzere, tarım ve havyacılık alt sektörlerinin  sorunlara ortak bir bakış açısı getirilmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzca çalışma yapılmasına. 27.07.2013.03

KARAR:3
İlimiz genelindeki gerek büyükbaş ile küçükbaş gerekse de tavukçuluktaki hayvan atıklarının  çevre kirliği ve koku ile yeraltı içme suyunu karışarak hayvan ve insan sağlığına verdiği zararları ortadan kaldırmak ayrıca biogaz gibi yenilenebilir enerji üretimi ve organik gübre üretilebileceği, Odamız öncülüğündeki AB fonlarından da yararlanılabileceği bir Projenin Valilik, Belediye, İl Özel İdare, Belediyeler, Çevre Müdürlüğü, Sivil Toplum  Örgütleri işbirliğiyle hazırlanması teklimizin Yönetim Kurulumuza arzına.27.07.2013.03

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.27.07.2013.03

Haber Tarihi : 31/7/2013
Paylaş