KARAR:1
            
Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri'ndeki üyeler ustalık belgeli kişilerden oluşmakta ve kooperatif tapularını dağıttıktan sonra bile devir yapılamamakta, bu da işyerlerinin gerçek sahiplerinin mağdur olmalarına neden olmaktadır. Bu yüzden Sanayi sitesi yapı kooperatif anasözleşmelerinde üye olmayla ilgili 10'uncu maddesinin  konut yapı kooperatifleri 10'ncu maddesi (tapu devrini alan otomatik olarak kooperatif ortağı olur) gibi düzenlenmesinin sorunu çözeceği konu hakkında Yönetim Kurulumuzca ilgili merciiler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına.30.07.2013.02

KARAR:2
           
Mesleki sorunlar tartışıldı.30.07.2013.02

KARAR:3                  
           
Dilek ve temenniler dinlendi.30.07.2013.02

Haber Tarihi : 7/8/2013
Paylaş