KARAR:1 

Odamız Meslek 8'nci ve 26'ncı Meslek Komitelerinin katılımlarıyla orta ölçekli mobilya sanayi sitesiyle ilgili olarak, ortak hareket tarzı belirlemek amacıyla 03 Eylül 2013 Salı Günü saat:15.00'te yapılacak toplantıya Komitece katılınılması  teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.19.08.2013.03

KARAR:2  

Meslek grubumuz üyelerine yönelik 27 Ağustos'taki yapacağı grup toplantımızın ertelenerek Komitemizin belirleyeceği ileri bir tarihte yapılması teklifimizin  Yönetim Kurulumuza arzına.19.08.2013.03

KARAR:3   
                       
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.08.2013.03
                     
KARAR:4             
                       
Dilek ve temenniler dinlendi.19.08.2013.03

Haber Tarihi : 26/8/2013
Paylaş