KARAR:1
               
Sosyal Güvenlik Kurumu ile iş yapan medikal firmalarımızın, kurum ile daha verimli bir iletişim geliştirmelerini sağlamak için SGK İl Müdürü Nurten CANBASOĞLU'na komitemizce yapılan ziyaret hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu. Meslek grubumuzdaki üyelerimizin sorunlarına çözüm için komitemizce SGK İl Müdürlüğü ile görüşmelerin sürekli hale getirilmesine.16.08.2013.04        
          
KARAR:2
    
Odamız ve Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile üyelerimizin iş dünyasıyla ilgili hukuki sorunlarını daha hızlı ve etkin çözebilmek için işbirliğinin diğer meslek komitelerini kapsayacak şekilde başlatılması  teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.16.08.2013.04
  
KARAR:3
    
SGK İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu, kurum tarafından Odamıza gönderilecek olan medikal ve sağlık sektörü ile ilgili bilgi, tebliğ ve kanun değişiklerinin meslek grubumuzdaki tüm üyelere mail atılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.16.08.2013.04

KARAR:4
    
Meslek grubumuzdaki üyelerimizin sorunlarının daha yakından takip edilebilmesi için Odamız bünyesinde oluşturulan elektronik posta bildirimlerine devam edilmesine.16.08.2013.04

Haber Tarihi : 26/8/2013
Paylaş