KARAR:1
              
21 Eylül 2013 Cumartesi günü meslek grubumuza yönelik, Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanımızın da teşrifleriyle, kahvaltı toplantı yapılmasına, Toplantımızın grup üyelerimize mail–sms yoluyla duyurulması hususlarının  yönetim kuruluna arzına.16/08/2013.03 
 
KARAR:2
 
Sakarya    Büyükşehir   Belediyesi  ve   Adapazarı   Belediyesi'nden   ışıklı   ışıksız tabela vergilerinin bedellerinin Odamız Ticaret Servisi tarafından  yazı ile sorulması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.16/08/2013.03
 
KARAR:3
              
Çek ve senet ile ilgili haciz işlemlerinde yaşanan sıkıntılar üyelerimizi mağdur etmektedir (haciz yapılamaması). Bu konuyla ilgili Odamız Hukuk Müşavirliği'nce çalışma yapılarak Yönetim Kurulumuzca uygun görülmesi durumunda da Odamız Ticaret Servisince ilgili mercilerle gerekli yazışmaların yapılması hususunun Yönetim Kurulumuza arzına.16/08/2013.03
 
KARAR:4            
             
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16/08/2013.03
             
KARAR:5           
            
Dilek ve temenniler dinlendi.16/08/2013.03
Haber Tarihi : 26/8/2013
Paylaş