KARAR: 1
Tapu işlemleri yapılırken SATSO tarafından yaptırılan sözleşmeler olmadan
herhangi bir işlem yapılmaması hususunun tapu müdürlüklerine bildirilmesine.27.08.2009.07      
KARAR: 2
Bir sonraki komite toplantısına Güvenlik firmalarının davet
edilmesine.27.08.2009.07
KARAR: 3
Meslek grubumuz içerisinde bulunan Güvenlik firmaları ile 16. Meslek
Komitesinin (FİNANSAL HİZMETLER VE SİGORTACILIK FAALİYETLERİ) müşterek toplantı yapılmasına.27.08.2009.07
KARAR: 4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.27.08.2009.07
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi.
Haber Tarihi : 2/9/2009
Paylaş