KARAR:1
  
Meslek Grubu Üyelerimize yönelik olarak AGDAŞ yetkililerince, bilgilendirme toplantısının 22 Ağustos 2013 Perşembe Günü saat:14.00 – 17.00 arasında Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonu'nda yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.14/08/2013.04
          
KARAR:2                    
          
Doğalgaz sektöründe yaşanan sıkıntıların ve mağduriyetlerin  giderilmesi ile ilgili komitemizce basın açıklaması yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.14/08/2013.04
          
KARAR:3                  
          
Üyeler ve komiteler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla komiteler arası futbol turnuvası düzenlenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.14/08/2013.04
          
KARAR:4       
         
Dilek ve temenniler dinlendi.14/08/2013.04
Haber Tarihi : 26/8/2013
Paylaş