KARAR:1

Ekteki metnin düzenlenerek sigortacı üyelerimize örnek olarak geçmesi ve Banka Şubelerine Ticaret Servisince bir yazı ekinde uyarı olarak yollanması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.23.08.2013.04

KARAR:2

Serdivan Tapu Müdürlüğü bünyesinde  işletmecilik (çay ocağı-büfe işletmeciliği-fotokopicilik yapan) yeterliliği olmayan, fiziki şartları uygun olmayan,  yetkili olmadığı halde Sigorta (Dask)  işlemleri yaptığı veya  aracılık yapıldığı  ifade edilmektedir. Konu hakkında Odamız Ticaret Servisince gerek Serdivan Tapu Müdürlüğüne gerekse de ilgili mercilerle uyarı yazılarının yazılmasına. 23.08.2013.04

KARAR:3

Meslek alt gurubu olan kooperatif üyelerimizin katılımlarıyla, yeri ve tarihi daha sonra Komitemizce belirlenmek üzere, davetiye dizayn, basım  ve dağıtım masraflarının kendi imkanlarınca karşılanmak üzere, kahvaltılı tanışma ve kaynaşma toplantısı yapılması ve masraflarının Komite Bütçemizden ödenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.23.08.2013.04

KARAR: 4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.23.08.2013.04

KARAR: 5

Dilek ve temenniler dinlendi.23.08.2013.04

Haber Tarihi : 29/8/2013
Paylaş