KARAR:1
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/347 Esas sayı  ve 08/07/2013 tarihli, sanayii iş kolunda 31.01.2013 tarihi itibarıyla günlük yemek bedelinin tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.
 
Dava  konusu sanayii iş kolunda 31.01.2013 tarihi itibarıyla günlük yemek bedelinin 5,00-TL(BeşTürkLirası) olarak İş Mahkemesine bildirilmesine.22.08.2013.03 

KARAR:2
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/200 Esas sayı  ve 15/07/2013 tarihli, yemek fabrikasında çalışan yaklaşık 3 yıllık tecrübeye sahip bir aşçı sorumlusunun 31.12.2012 tarihi itibarıyla alabileceği ortalama aylık miktarının tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.
 
Dava  konusu yaklaşık yemek fabrikasında çalışan yaklaşık 3 yıllık tecrübeye sahip bir aşçı sorumlusunun 31.12.2012 tarihi itibarıyla alabileceği ortalama aylık miktarının o tarihteki yürürlükteki asgari ücretin 1,5 katı olabileceğinin olarak İş Mahkemesine bildirilmesine.22.08.2013.03 

KARAR:3
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/202 Esas sayı  ve 15/07/2013 tarihli, yemek fabrikasında çalışan yaklaşık 2 yıllık tecrübeye sahip bir aşçının 21.12.2012 tarihi itibarıyla alabileceği ortalama aylık miktarının tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.
 
Dava  konusu yaklaşık yemek fabrikasında çalışan yaklaşık 2 yıllık tecrübeye sahip bir aşçının 21.12.2012 tarihi itibarıyla alabileceği ortalama aylık miktarının o tarihteki yürürlükteki asgari ücretin 1,5 katı olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.22.08.2013.03 

KARAR:4
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/204 Esas sayı  ve15/07/2013 tarihli, yemek fabrikasında çalışan yaklaşık 7yıllık tecrübeye sahip bir ambar sorumlusunun 21.12.2012 tarihi itibarıyla alabileceği ortalama aylık miktarının tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.
 
Dava  konusu yaklaşık yemek fabrikasında çalışan yaklaşık 7yıllık tecrübeye sahip bir ambar sorumlusunun 21.12.2012 tarihi itibarıyla alabileceği ortalama aylık miktarının o tarihteki yürürlükteki asgari ücretin 1,3 katı olabileceğinin olarak İş Mahkemesine bildirilmesine.22.08.2013.03 

KARAR:5
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/206 Esas sayı  ve 15/07/2013 tarihli, yemek fabrikasında çalışan yaklaşık 3yıllık tecrübeye sahip bir aşçı yardımcısının sorumlusunun 31.12.2012 tarihi itibarıyla alabileceği ortalama aylık miktarının tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.
 
Dava  konusu yaklaşık yemek fabrikasında çalışan yaklaşık 3 yıllık tecrübeye sahip bir sahip aşçının 31.12.2012 tarihi itibarıyla alabileceği ortalama aylık miktarının o tarihteki yürürlükteki asgari ücretin 1,5 katı olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.22.08.2013.03 

KARAR:6
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/208 Esas sayı  ve 15/07/2013 tarihli, yemek fabrikasında çalışan yaklaşık 2yıllık tecrübeye sahip bir aşçı nın  21.12.2012 tarihi itibarıyla alabileceği ortalama aylık miktarının tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.
 
Dava  konusu yaklaşık yemek fabrikasında çalışan yaklaşık 2 yıllık tecrübeye sahip bir sahip bir aşçının 21.12.2012 tarihi itibarıyla alabileceği ortalama aylık miktarının o tarihteki yürürlükteki asgari ücretin 1,3 katı olabileceğinin olarak İş Mahkemesine bildirilmesine.22.08.2013.03 

KARAR:7
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2013/210 Esas sayı  ve 15/07/2013 tarihli, yemek fabrikasında çalışan yaklaşık 5yıllık tecrübeye sahip bir aşçı yardımcısının 31.12.2012 tarihi itibarıyla alabileceği ortalama aylık miktarının tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.
 
Dava  konusu yaklaşık yemek fabrikasında çalışan yaklaşık 5 yıllık tecrübeye sahip bir sahip bir aşçı yardımcısının sorumlusunun 31.12.2012 tarihi itibarıyla alabileceği ortalama aylık miktarının o tarihteki yürürlükteki asgari ücretin 1,4 katı olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.22.08.2013.03 

KARAR:8

İlimizde düğün ve nişan gibi organizasyonların açık alanlarda, bahçelerde, piknik alanlarında, spor merkezlerinde ve benzeri konu ile ilgili izinleri ve gerekli ruhsatları olmayan alanlarda düzenlendiği görülmektedir. Bu durum sezonu kısıtlı  ve gerekli izinleri olan ve düzenli olarak denetimlere tabi olan  işletmelere haksız rekabet oluşturarak, zarara uğratmaktadır.  Konu ile ilgili Belediyeler, Vergi Daireleri ve ilgili merciilere gerekli denetimlerin yapılması hususunda girişimlerde bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.22.08.2013.03 

Haber Tarihi : 29/8/2013
Paylaş