KARAR:1
 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin 0373 sayı ve 22/08/2013 tarihli Fatura onayı konulu dilekçesi görüşüldü.
 
Komitemizce yapılan araştırma neticesinde fatura bilgileri  uygun bulunarak faturanın tasdikine.29/08/2013.04

KARAR:2
                      
İstatistiksel bir çalışma olarak; 1999 Depreminden sonra Sakarya İli sınırları içinde yapılan konut ve işyeri sayısının tespiti için  iktisadi Araştırma Servisince  Büyükşehir, İlçe belediyeleri ile  Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğüne yazı yazılarak elde edilecek verilerin Komitemize sunulmasına.29/08/2013.04

Haber Tarihi : 5/9/2013
Paylaş