KARAR:1
           
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Berke Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 19/07/2013 tarihinde Ukrayna'ya 13341200EX182751 numaralı beyanname ile ihraç edilen 20 adet çelik radyatör için (GTİP 732219000011) Ukrayna makamları tarafından rayiç bedel tespiti talep edilen ve ürünlerinin ithalat işlemlerinim tamamlanabilmesi nedeniyle bahsi geçen çelik panel rayatör (GTİP 732219000011) rayiç bedel kilogram fiyatı talep eden 06/09/2013 tarihli yazısı görüşüldü.

Adıgeçen şirketin 19/07/2013 tarihinde Ukrayna'ya 13341200EX182751 numaralı beyanname ile ihraç ettiği 20 adet çelik radyatör için (GTİP 732219000011) toptan kilogram fiyatının 1,50-$ (BirbuçukAmerikanDoları) (%18 K.D.V. dahil) olabileceğinin adı geçen şirkete bildirilmesine.09.09.2013.06

Haber Tarihi : 11/9/2013
Paylaş