KARAR:1
          
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.K.K.K.14'ncü İkmal Merkez Komutanlığı'nın, kalorifer kazan dairesindeki arızanın giderilmesi maksadıyla yazı ekindeki yedek parça ve malzemelerin 4737 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 19'uncu Maddesine istinaden doğrudan temin usulüyle alımı yapılacağından tahmini bedel (rayiç fiyat) talep ettiği 28/08/2013 tarih ve 47350434-4190-13 sayılı yazısı görüşüldü.
Yapılacak işin-malzemenin cinsi                          Birimi                 Fiyatı (KDV Hariç) (TL)
Demont.Islak Rotor.Sirkül.Pomp.1500 D/dk           Adet                              30,00-TL
Demont.Santrafüj Pompa.1500 D./dk.                   Adet                              40,00-TL
Islak Roro.Sirkül.POmp.1500 D/dk. 12.1               Adet                            905,00-TL
25 M3/H-3.51-5 MSS                                            
Santrafüj Pompa.1500 D7dk. 21-30 m3                 Adet                         1.388,00-TL
h.20-1.30 mSS.
Kazan Ön Kapak ve Conta Değişimi                     Adet                         1.500,00-TL
Brülör Sökümü ve Brülör Ateş                              Adet                            250,00-TL
Contalarının Değişimi
Kazan Arka Patlama Kapağının                            Adet                           200,00-TL
Contalarının Değişimi

olabileceğinin adı geçen kurumu bildirilmesine.04.09.2013.05
          
KARAR:2       
           
Odamızın sosyal sorumluluğu çerçevesinde Meslek Komitemiz tarafından hazırlanan ve ekte sunulan basın açıklaması metninin gerek Odamız web sayfası ve gerekse de yerel basın aracılığıyla duyurulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.04.09.2013.05
           
KARAR:3
         
Meslek Grubu Üyelerimiz ile  AGDAŞ yetkililerinin katılımlarıyla 22/08/2013 Perşembe günü gerçekleştirdiğimiz toplantıda da ifade edilen ve İlimizdeki yetkisiz firma ve ustaların doğalgaz tesisat işi yapmasının engellenmesi için meslek grubumuz gönüllülerinden ve AGDAŞ yetkililerinden oluşacak bir Komisyon kurulması teklifimizin arzına.04.09.2013.05
         
KARAR:4       
         
Dilek ve temenniler dinlendi.04.09.2013.05

Haber Tarihi : 11/9/2013
Paylaş