KARAR:1
                      
Odamıza gelen ve komitemize havale  edilen  T.C.Sakarya  İş Mahkemesinin 2012/871 esas sayı  ve   26.03.2013, 09.05.2013, 27/06/2013 (tekitli), 06.08.2013 (tekitli)   tarihli,  aylık ücret tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü.
                      
Dava konusu;  kaynak makineleri imalatı bir işyerinde 7 yıldır usta vasfında çalışan bir işçinin aynı işi yapan emsalleri ile karşılaştırılarak 2009 Yılı   itibarı ile alabileceği aylık ücretin  o tarihteki yürürlükteki net asgari ücreti 527,13-TL (BeşyüzyirmiyediTürkLirasıonüçkuruş) alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.12.09.2013.04
                      
KARAR:2
                      
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için  “yenilenebilir enerji”(Güneş Rüzgar vb)  kullanımı konusunda proje yatırım destekleri ile Enerji verimliliği açısından enerji tasarrufunda  önemli bir yer tutan (Karbondioksit salınımın engellenmesi ve ağır metal içermemesi ile çevre ve insan sağlığı için yararlı ) LED aydınlatmaya geçilebilmesi için proje yatırım destekleri konularında Odamız Sanayi- Kobi ve Ar-Ge Servisi Memurları Elif SARIOĞLU ve Ufuk Ali AYGEN tarafından Komitemize bilgilendirme sunumu yapılmıştır.12.09.2013.04
                      
KARAR:3
                      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.09.2013.04
                      
KARAR:4     
                      
Dilek ve temenniler dinlendi.12.09.2013.04
Haber Tarihi : 18/9/2013
Paylaş