KARAR:1
              
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Erzurum Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Vergi Müfettiş Yardımcısı Yakup YILDIZ tarafından Odamızdan talep ettiği;  Sakarya İli Geyve İlçesinde motorin satışı yapan bir akaryakıt bayisinin 2012 Yılı ortama kar oranının bildirilmesiyle ilgili 10/09/2013 tarih ve ABG-A-3740/148-88 sayılı yazısı görüşüldü.

Normal şatlarda motorin perakende satış sektöründe ortalama karlılık oranının %7'ler civarında olmasına rağmen, Sakarya İli, Geyve İlçesindeki motorin ticareti sektöründeki aşırı bir rekabet olduğundan, o bölgede motorin ticareti yapan bir akaryakıt bayisinin 2012 Yılı karlılık oranının ortalama  %1 ila %2 seviyelerinde olabileceğinin  adı geçen Müfettişliğe bildirilmesine.23.09.2013.05

Haber Tarihi : 26/9/2013
Paylaş