KARAR:1
Sakarya İş-Kur Müdür Tekin KAYA ile Uzman Nurullah KARATAŞ, Meslek Komite Üyelerimize UMEM ve İş Başı Eğitim Programı gibi istihdam teşvikleri hakkında genel bilgilendirmede bulundu.20.09.2013.05

KARAR:2
Kısa süreli iptal edilmiş sigorta poliçelerinde, acentelerin gelirlerinin belirli bir orana değil, belirlenmiş bir hizmet bedeline bağlanması hususunda Ticaret Servisi tarafından Hazine Müsteşarlığı'na, yazılı olarak talepte bulunulmasına.20.09.2013.05

KARAR:3
Hazine Müsteşarlığı'nca geçtiğimiz günlerde açıklanan acenteler arasındaki iş paylaşımındaki komisyon dağılımının gider belgesi ile muhasebeleştirilmesi konusu hakkında Ticaret Servisimizce araştırma yapılarak Komitemizin bilgilendirilmesine.20.09.2013.05

KARAR:4
DASK Poliçesi düzenlenmesi aşamasında bilerek veya bilmeyerek bina inşa yılı yanlış girilir ise ilgili bina teminat dışında kalır. Dolayısıyla acentelerimizin poliçe düzenlemesi aşamasında daha dikkatli olması ve DASK şartlarına riayet ederek poliçelerin düzenlenmesi hakkında Ticaret Servisimizce bir metin hazırlanarak Odamız Bilgi-İşlem Servimizce toplu e-maille ile üyelerimizin bilgilendirilmesine.20.09.2013.05

KARAR:5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.09.2013.05

KARAR:6
Dilek ve temenniler dinlendi.20.09.2013.05

Haber Tarihi : 26/9/2013
Paylaş