KARAR:1
                      
Meslek grubu üyelerimizin tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki sorunları hakkındaki görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla,  yeri ve zamanı daha sonra Komitemizce belirlenmek üzere yemekli bir toplantı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.20.09.2013.05

KARAR:2
                      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.09.2013.05

KARAR:3
           
Dilek ve temenniler dinlendi.20.09.2013.05

Haber Tarihi : 26/9/2013
Paylaş