KARAR:1
                      
Meslek grubu üyelerimizin büyük bir çoğunluğunda yazar kasa pos cihazlarının hangi tür işletmelerde ve nasıl kullanılacağı konusunda tereddütler olduğu tespit edilmiştir. Odamız Mali İşler Servisince Muhasebeciler Odasıyla karşılıklı görüşmeler yapılarak konunun Odamız web sayfamızda haber yapılması ve İktisadi Araştırma ve Eğitim Servisimizce bilgilendirme Semineri düzenlenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 10.10.2013.06

KARAR:2
                      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.10.2013.06

KARAR:3
           
Dilek ve temenniler dinlendi.10.10.2013.06

Haber Tarihi : 23/10/2013
Paylaş