KARAR:1
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C.Sakarya  İş Mahkemesinin 2012/691 esas sayı  ve   01/10/2013 tarihli  maaş tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
           
Dava konusu;  17 yıldır kepçe operatörü olarak çalışan birinin iş fesih tarihi olan 30/12/2011 tarihinde alabileceği aylık maaşın o tarihteki yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.22.10.2013.05
           
KARAR:2
           
Bilindiği üzere son N.A.C.E. uygulamalarıyla farklı iş grupları aynı meslek komitelerinde bulunmaktadır.  Bu nedenle meslek Komitemizin aylık toplantılarına sorunların daha doğru ortaya konulması ve temsil edilebilmesi için üyelerimiz davet edilmektedir.  Bu ayki toplantımıza Komitemizde bulunan inşaat, hafriyat ve zemin hazırlanmasıyla ilgili sektör temsilcileri davet edilerek sektör temsilcilerinin sorunları ve talepleri dinlendi.
          
Odamız iştiraki bulunduğu O.S.B. ve diğer ihalelerde, Odamız üyelerinin ihalelere iştirak edebilmelerinin sağlanması hem rekabetin ortaya çıkaracak hem de sektör gelişmesinin önünün açacaktır. Bu hususunda Yönetim Kurulumuzun gerekli girişimlerde bulunmasına.22.10.2013.05
           
KARAR:3
           
Mesleki sorunlar tartışıldı.22.10.2013.05
           
KARAR:4
           
Dilek ve temenniler dinlendi.22.10.2013.05
Haber Tarihi : 31/10/2013
Paylaş